Innovatiemanagement

In Blog by Jeroen

Image

Is innovatie hetzelfde als vooroplopen door gebruik te maken van nieuwe technologieën?

Innoveren is voor elke organisatie een voorwaarde om succesvol te zijn. Innoveren is niet alleen iets technologisch maar komt voort uit een drang om zaken iedere dag iets anders en beter te doen dan de vorige dag. Innovatie is geen kwestie van briljante toevalligheden. Innoveren is een bedrijfsproces dat in het DNA van je organisatie moet zitten en is een mengvorm van cultuur, creativiteit, management en luisteren naar je klanten. Een bedrijf kan leren innoveren.

“Om te innoveren moet je als bedrijf keuzes maken”
Innovatiemanagement is niet in één dag ingevoerd maar kost tijd. Om als bedrijf ‘innovatief’ te worden zullen mensen andere en nieuwe vaardigheden moeten leren, anders communiceren, nieuwe bedrijfsprocessen en andere vormen van samenwerking zowel intern als met partners. Om te innoveren moet je als bedrijf keuzes maken om kansen te creëren en veranderingen door te voeren.