Programma management

Wij maken verandering mogelijk.

Meer samenhang, samenwerking en synergie door programma's.

Het bereiken van organisatiedoelen zoals hogere klanttevredenheid of meer productie met minder inspanning gaat meestal gepaard met ingrijpende veranderingen voor uw medewerkers. Medewerkers worden dan geconfronteerd met de introductie van andere werkwijzen, projecten en aangepaste vormen van samenwerking met collega’s en dienstverleningspartners.

Steeds meer organisaties werken met programma’s omdat dit houvast biedt bij het realiseren van belangrijke, strategische (verander)opgaven. Door verschillende projecten en veranderingen samen te voegen in een programma ontstaat samenhang, samenwerking en synergie en krijgt u meer grip op de realisatie van uw organisatiedoelen.

De strategische doelen van een programma zijn op een hoger abstractieniveau gedefinieerd dan projectdoelstelling en vergen een andere aanpak.

Ctree heeft brede ervaring op het gebied van programmamanagement en heeft de afgelopen jaren een unieke manier ontwikkeld voor het opzetten, begeleiden en uitvoeren van programma’s waarbij de verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel geborgd is.

Image

Wat we doen, doen we hier: