Wat we doen

Wij maken verandering mogelijk.

Coaching

Wat vandaag nieuw is, kan morgen alweer achterhaald zijn.
Image

De wereld verandert in een exponentieel tempo. Wat vandaag nieuw is, kan morgen alweer achterhaald zijn. Met deze wetenschap willen organisaties steeds meer toekomstbestendig zijn. Ze willen snel kunnen inspelen op deze veranderende situatie. De geschiedenis leert ons dat het niet de grootste organisaties zijn die overleven, maar diegene die het snelst om kunnen gaan met veranderingen. Hierbij zijn elementen als empirisch denken, dienend leiderschap, autonomie, wendbaarheid, vertrouwen en continue verbeteren essentieel. Organisaties willen wendbaar worden en blijven, men wil sneller leren dan de concurrent en hiermee dus ook met innovatie oplossingen komen. Onze coaches halen het maximale rendement uit teams, zorgen ervoor dat individuele teamleden zich kunnen ontwikkelen in een veilig en vertrouwd teamklimaat en helpen daarmee jouw organisatie wendbaar te maken.

Hier is verandering van gedrag voor ons het belangrijkste onderdeel, iedere verandering begint namelijk vanuit het hart.

Organisatie
advies

Onze adviseurs gaan verder dan alleen het uitbrengen van een advies.
Image

Iedere organisatie wil impact maken in de markt waarin zij zich bevinden. Daarbij worden doelen gesteld die leiden tot een strategische definitie. De impact van die definitie beïnvloedt de medewerkers en de organisatie als geheel. De organisatieadviseurs van Ctree helpen u bij het bepalen van die impact en begeleiden u in de veranderingen die dat met zich meebrengt waarbij de mens centraal staat. Vanuit uw organisatie werken wij aan cultuurontwikkeling, het vormen van een visie op bedrijfsvoering en IT, het opstellen van een business roadmap en project- en programmaportfolio. Hiermee wordt uw visie omgezet naar een cultuur die ervoor zorgt dat u in staat bent uw organisatiedoelen te bereiken. 

Onze adviseurs gaan verder dan alleen het uitbrengen van een advies. Ook bij de implementatie willen we verantwoordelijkheid nemen door u hierin te begeleiden. Wij geloven in wat wij beloven! 

Programma management

Meer samenhang, samenwerking en synergie door programma's.
Image

Het bereiken van organisatiedoelen zoals hogere klanttevredenheid of meer productie met minder inspanning gaat meestal gepaard met ingrijpende veranderingen voor uw medewerkers. Medewerkers worden dan geconfronteerd met de introductie van andere werkwijzen, projecten en aangepaste vormen van samenwerking met collega’s en dienstverleningspartners.

Steeds meer organisaties werken met programma’s omdat dit houvast biedt bij het realiseren van belangrijke, strategische (verander)opgaven. Door verschillende projecten en veranderingen samen te voegen in een programma ontstaat samenhang, samenwerking en synergie en krijgt u meer grip op de realisatie van uw organisatiedoelen.

De strategische doelen van een programma zijn op een hoger abstractieniveau gedefinieerd dan projectdoelstelling en vergen een andere aanpak.

Ctree heeft brede ervaring op het gebied van programmamanagement en heeft de afgelopen jaren een unieke manier ontwikkeld voor het opzetten, begeleiden en uitvoeren van programma’s waarbij de verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel geborgd is.

Wat we doen, doen we hier: