De transformatie van Travers met Ctree

In Referentie by Jeroen

Image

Bij Travers, een dynamische en maatschappelijk betrokken stichting, is er sprake van een ingrijpende transformatie die de organisatie naar nieuwe hoogtes tilt. Hans-Paul Lips, de ervaren manager van de afdeling Informatisering & Automatisering (I&A), speelt een sleutelrol in deze ontwikkeling. Hij leidt niet alleen de technologische vernieuwing, maar brengt ook een frisse blik op hoe de organisatie haar diensten kan optimaliseren. In dit proces is de samenwerking met Ctree en de Ctree aanpak van onschatbare waarde gebleken. Samen streven we naar het realiseren van een data-bedreven aanpak die Travers in staat stelt om haar maatschappelijke impact effectiever te meten en door betere inzichten te vergroten. Een innovatieve transformatie!

Toekomstvisie zorgt voor transformatie

In de wereld van Travers, een unieke stichting actief in de regio Zwolle die zich onderscheidt met diverse labels zoals kinderopvang en welzijnsactiviteiten, speelt Hans-Paul Lips, de manager I&A, een centrale rol in deze ontwikkelingen. "Mijn primaire taak is het automatiseren en informatiseren van onze processen, met als uiteindelijk doel onze maatschappelijke impact te vergroten en zichtbaarder te maken," legt Hans-Paul uit. Deze ambitie werd gedreven door de behoefte om Travers' diensten te verbeteren en hun impact concreet meetbaar te maken.

Hans-Paul vervolgt: "We stonden voor een complexe uitdaging: hoe kunnen we effectiever zijn en onze impact kwantificeren? Dit bracht ons bij het concept van een informatieloket, een centrale hub voor data-analyse en informatiebeheer, essentieel voor de toekomst van onze organisatie." Deze visie en ambitie vormen de kern van Travers' streven naar vooruitgang en innovatie.

"...automatiseren en informatiseren van de processen, met als uiteindelijk doel onze maatschappelijke impact te vergroten en zichtbaarder te maken,"

Image

Het Informatieloket is een gamechanger

Het Informatieloket bij Travers, zoals beschreven door Hans-Paul, vormt de kern van de organisatorische verandering en is een ware gamechanger.

"Het stelt ons in staat om gegevens uit diverse bronnen efficiënt te verzamelen en te analyseren," legt Hans-Paul uit. Deze innovatie biedt Travers de mogelijkheid om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, gebaseerd op concrete data en niet langer alleen op parate kennis, ervaring en onderbuikgevoel.

Het loket dient als een centrale hub, waar data niet alleen verzameld wordt, maar ook wordt omgezet in bruikbare inzichten. "Dit systeem is cruciaal voor het verbeteren van onze dienstverlening en het vergroten van onze maatschappelijke impact," benadrukt Hans-Paul.

Hans-Paul licht toe hoe het project bij Travers een fundamentele verschuiving teweeg heeft gebracht naar een impact gedreven organisatie. "Dit project markeert een belangrijk keerpunt voor ons," zegt Hans-Paul. "Het helpt ons om over te schakelen van traditionele methodes naar een meer data-georiënteerde aanpak." Hoewel zij zich nog in de beginfase van dit proces bevinden, zijn de eerste resultaten veelbelovend. "We zien nu al de potentie van deze aanpak, vooral in hoe het ons in staat stelt om onze diensten te optimaliseren en onze impact effectiever te meten," voegt Hans-Paul toe. Deze verschuiving naar data-analyse en -gebruik helpt Travers niet alleen om hun diensten te verbeteren, maar vormt ook een basis voor toekomstige innovaties en groei binnen de organisatie.

Uitdagingen bij de implementatie

Bij de implementatie van het Informatieloket bij Travers stuitte Hans-Paul en zijn team op aanzienlijke uitdagingen. "Het was een complex proces om het Informatieloket op te zetten," vertelt Hans-Paul. "We moesten een delicate balans vinden tussen het volgen van wereldwijde IT-standaarden en het aanpassen aan de specifieke behoeften van onze organisatie." In dit proces bleek de ondersteuning van Ctree onmisbaar.

Hans-Paul benadrukt: "Zonder de deskundige begeleiding en aanpak van Ctree hadden we de unieke uitdagingen van dit project niet kunnen overwinnen." Dankzij deze samenwerking heeft Travers nu de beschikking over dienstverlening op het gebied van informatievoorziening die volledig aansluit bij de doelstellingen en cultuur van de organisatie.

"de Ctree veranderaanpak sprak ons heel erg aan. Veranderen vanuit het hart.........daarbij neemt Ctree verantwoordelijkheid voor de uitvoering,  dat zie je niet vaak bij adviesbureaus"

De rol van Ctree in Travers' transformatie

In het proces van transformatie bij Travers speelde de samenwerking met Ctree een belangrijke rol.

“Ik kende Jeroen Wijnen van Ctree al van een eerdere samenwerking. Zijn aanpak bij dat traject en onze gedeelde visie waren doorslaggevend om Ctree te betrekken bij dit project," legt Hans-Paul uit. De samenwerking met Ctree kenmerkte zich door een hoge mate van professionaliteit en vertrouwen, waarbij Jeroen en zijn collega Rico Akkermans een centrale rol speelden in zowel het strategische denkwerk als de praktische uitvoering. "Jeroen was strategisch zeer sterk en fungeerde tevens als een soort ambassadeur van het project binnen onze organisatie, wat van onschatbare waarde was voor het succes en Rico ondersteunde op tactisch en operationeel vlak in de uitwerking en implementatie van de verandering.

Samen hanteerden zij de Ctree veranderaanpak: verandering initiëren vanuit het hart, met Ctree als rolmodel (being change), kartrekker (leading change) en operationeel uitvoerend (doing change).” voegt Hans-Paul toe. Deze synergie tussen Travers en Ctree heeft significant bijgedragen aan het succes en de vooruitgang van het Informatieloket project, wat een mijlpaal is in deze digitale transformatie van Travers.

Samen met Ctree hebben we in zeer korte tijd vorm en inhoud kunnen geven aan het Informatieloket. Ctree heeft de lead genomen in het beschrijven van alle processen. De aanpak daarbij, passend bij Travers, sprak ons heel erg aan. Gedegen analyseren, vervolgens ontwerpen en implementeren. Tegelijkertijd zijn we ook al in staat gebleken te starten met de informatieverzoeken vanuit onze organisatie. We bouwen, leren en ontwikkelen en doen ervaring op. Ctree heeft dat heel goed aangevoeld. 

Lessen en ambities

Hans-Paul deelt zijn ervaringen en inzichten vanuit de transitie bij Travers, die zowel lessen voor andere organisaties als toekomstambities belichten. "Het vinden van een partner die de unieke cultuur en behoeften van je organisatie begrijpt, is een sleutelfactor voor succesvolle samenwerking," stelt Hans-Paul. Hij benadrukt de efficiëntie waarmee het project is uitgevoerd: "We hebben onze doelstellingen sneller dan verwacht bereikt, en dat binnen het budget, terwijl we de hoge kwaliteit behouden."

Kijkend naar wat er voor Travers in het verschiet ligt, ziet Hans-Paul dit project als een beginpunt voor een meer impact-gedreven toekomst. "Dit is pas het begin van onze reis naar een toekomst waarin data een onmisbare rol inneemt in hoe we besluiten nemen en onze diensten vormgeven," voegt hij toe. Deze reflecties onthullen niet alleen de huidige successen, maar onderstrepen ook Travers' ambitie en vastberadenheid om te blijven innoveren in een snel veranderende, digitale wereld.

Image

Technologie als drijfveer voor verandering in maatschappelijke organisaties

Hans-Paul Lips benadrukt de beslissende rol van technologie in het vernieuwingsproces van maatschappelijke organisaties zoals Travers. "Technologie fungeert niet slechts als een hulpmiddel; het is de katalysator voor significante veranderingen, waardoor we in staat zijn onze diensten te verbeteren en onze impact te vergroten," legt hij uit. Daarnaast wijst hij op de complexiteit van de transformatie binnen de digitale wereld, die zowel uitdagingen als kansen met zich meebrengt. "Het proces van digitale ontwikkeling vereist geduld, doorzettingsvermogen en vooral een duidelijke visie," zegt Hans-Paul. Deze benadering weerspiegelt de ambitie van Travers om voorop te lopen in de integratie van technologie, niet alleen om operationele efficiëntie te verhogen, maar ook om een diepere, meer impactvolle verbinding met de gemeenschap te realiseren.

Flexibiliteit en samenwerking:
Sleutels tot Succes in een Dynamische Wereld

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn van groot belang in de huidige snel veranderende wereld, vooral voor organisaties zoals Travers. "In deze dynamische tijden is het cruciaal om flexibel en adaptief te zijn.

Samenwerken met innovatieve partners zoals Ctree is essentieel om de voortdurende uitdagingen effectief aan te pakken “sluit hij af.

"Samenwerken met innovatieve partners zoals Ctree is essentieel om de voortdurende uitdagingen effectief aan te pakken “

Ontdek hoe Ctree jouw organisatie kan helpen

Ben je geïnspireerd door het verhaal van Travers en wil je weten hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen in deze snel veranderende wereld? Of het nu gaat om het navigeren door digitale transformaties, het verbeteren van operationele processen, of het stimuleren van innovatie, Wij bieden op maat ondersteuning die aansluiten bij jouw unieke behoeften. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we samen kunnen werken aan de groei en succes van jouw organisatie. Laten we samen de toekomst vormgeven!

 

Kan ik je helpen?

Torben

Nienke Kuipers
Bureau coördinator

nienke.kuipers@ctree.nl
+31 6 26 48 07 89