Over ons

Een andere kijk op verandering.

Wij zijn Ctree.
Een ander veranderbureau.

Ctree staat voor “Chances, Choices and Changes! 
Echte verandering begint vanuit je hart.  Dat is de rode draad in alles wat we doen en waar we in geloven. Dit uit zich in de opdrachten die wij bij onze klanten uitvoeren alsook voor ons eigen team. Dat maakt verandering duurzaam en daarmee willen wij iedere dag een beetje anders en beter maken dan de vorige dag. Daarin vinden we het belangrijk dat mensen ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling. We genieten ervan als we zien hoe kansen op persoonlijk of zakelijk gebied met beide handen worden aangegrepen en hier invulling aan gegeven wordt door het nemen van eigenaarschap. Door zelf keuzes te maken en hiermee te experimenteren, leren en groeien wij als individu. Deze ondernemende instelling hebben wij, nemen we mee in onze opdrachten en willen we delen met de wereld om ons heen.

Image

Ons DNA.

Ctree is een jong organisatieadviesbureau dat verandertrajecten bij opdrachtgevers ondersteunt. Wij hebben een aantal kernwaarden waarbij humor, nieuwsgierigheid, transparantie, trots zijn op wat we doen en samenwerking centraal staan.

Onze waarden

We stimuleren ontwikkeling en een 'doe' cultuur.

In onze wereld is stilstand achteruitgang. We willen niet alleen onze opdrachtgevers begeleiden in de ontwikkeling, ook onze medewerkers willen leren en beter worden. Wij creëren een klimaat waarin zakelijke en persoonlijke ontwikkeling gefaciliteerd wordt en er is ruimte om de individuele ambitie vorm te geven. Iedere collega van Ctree heeft daarin een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. We verwachten van elkaar een proactieve houding waarbij wij vakmanschap continu stimuleren.

We streven naar perfectie en maken waar wat we beloven.

In alles wat we doen streven we perfectie na en doen we wat we beloven, afspraak is afspraak! Tegelijkertijd zit meer willen realiseren dan dat wat gevraagd wordt in ons bloed. Dit leidt tot verrassende resultaten voor onze opdrachtgevers, onze medewerkers en onze organisatie.

Als collega, team leggen we de lat hoog en werken continu toe naar het schijnbaar onbereikbare. We zijn dan ook niet snel tevreden.

We zijn authentiek en transparant

Bij Ctree maken onze collega's dat wat wij zijn, samen bepalen we de cultuur en houden we die in stand. Wij vinden authenticiteit belangrijk met respect voor het individu. In ons werk zijn we transparant naar elkaar en onze opdrachtgevers. Dit vergt een grote mate van onderling vertrouwen en dat maakt ons en onze opdrachtgevers sterk. Het geheel is daarbij meer dan de som der delen en het collectieve belang prevaleert voor het persoonlijke belang.

We hebben plezier in wat we doen

Ons vak is veeleisend. Wij zijn ervan overtuigd dat plezier hebben in je werkzaamheden leidt tot goede resultaten en goede resultaten weer leiden tot plezier. Niet alleen intelligentie maar vooral ook emotie zorgt ervoor dat wat we doen echt in het hart, hoofd en handen landt. We zorgen voor een stabiele (werk)omgeving en continuïteit. Naast hard werken moet er ruimte zijn voor ontspanning, die combinatie zoeken we continue op.

Ons team

Roy Gielen

Agile coach,
spreker & trainer

Eric Wubbels

Programmamanager &
Strategisch adviseur

Jeroen Wijnen

Business consultant &
inspirator

Torben Sonnemans

IT adoption professional &
Agile coach

Jeroen de Visser

Business & procurement
consultant

Hélène Rademaker

Agile coach &
Verandermanager