Thema's

die ons bezig houden.

De wendbare organisatie

Onze agile coaches helpen jouw organisatie wendbaar te maken.
Image

De wereld verandert. Dit gebeurt in een exponentieel tempo. Wat vandaag nieuw is, kan morgen alweer achterhaald zijn. Met deze wetenschap willen organisaties steeds meer toekomstbestendig zijn. Ze willen snel kunnen inspelen op deze veranderende situatie.

De geschiedenis leert ons dat het niet de grootste organisaties zijn die overleven, maar diegene die het snelst om kunnen gaan met veranderingen. Hierbij zijn elementen als empirisch denken, dienend leiderschap, autonomie, wendbaarheid, vertrouwen en continue verbeteren essentieel. Organisaties willen wendbaar worden en blijven, men wil sneller leren dan de concurrent en hiermee dus ook met innovatie oplossingen komen. Onze agile coaches helpen jouw organisatie wendbaar te maken en deze mindset te laten landen. Hier is verandering van gedrag voor ons het belangrijkste onderdeel, iedere verandering begint namelijk vanuit het hart.

Digitale transformatie

Hoe je een organisatie wordt waarbij de klant en medewerker centraal staat.
Image

Als wij denken aan digitale transformatie dan vinden wij dat dit niet alleen gaat over de impact van nieuwe technologieën en de digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en maatschappij. Digitale transformatie is in onze ogen de verbondenheid van mens en machine, altijd en overal. De impact die dat heeft op mensen en bedrijven en dus de maatschappij is enorm. Jij leidt niet je eigen bedrijf maar jouw klanten en jouw omgeving bepalen wat jouw bedrijf eigenlijk zou moeten doen. In jouw bedrijf is maar één baas en dat is de klant.

Klanten hebben tegenwoordig enorm veel keuze en de mening van anderen is vaak leidend. Je kan nog zoveel communicatiekanalen gebruiken om de klant te bereiken maar de klant moet jou bereiken. De medewerkers van jouw bedrijf moeten nieuwsgierig zijn en willen begrijpen waarmee jouw klanten succesvol kunnen worden. Dat is namelijk de ‘purpose’ van je bedrijf.

Mobile, Cloud, Internet of things en social zijn middelen om hierin te ondersteunen. Dus, hoewel de naam het tegendeel doet vermoeden gaat digitale transformatie in onze ogen niet over technologie. Het gaat om hoe je een organisatie wordt waarbij de klant en medewerker centraal staat. En digitaal zijn de norm is.

Innovatie management

Om te innoveren moet je als bedrijf keuzes maken om kansen te creëren en veranderingen door te voeren.
Image

Innoveren is voor elke organisatie een voorwaarde om succesvol te zijn. Innoveren is niet alleen iets technologisch maar komt voort uit een drang om zaken iedere dag iets anders en beter te doen dan de vorige dag. Innovatie is geen kwestie van briljante toevalligheden. Innoveren is een bedrijfsproces dat in het DNA van je organisatie moet zitten en is een mengvorm van cultuur, creativiteit, management en luisteren naar je klanten. Een bedrijf kan leren innoveren.

Innovatiemanagement is niet in één dag ingevoerd maar kost tijd. Om als bedrijf ‘innovatief’ te worden zullen mensen andere en nieuwe vaardigheden moeten leren, anders communiceren, nieuwe bedrijfsprocessen en andere vormen van samenwerking zowel intern als met partners. Om te innoveren moet je als bedrijf keuzes maken om kansen te creëren en veranderingen door te voeren.

De coaches en adviseurs van Ctree kunnen uw organisatie begeleiden om die veranderingen door te voeren en om (weer) innovatief te worden.